crc-fast-motor-flush

crc-fast-motor-flush

Chi tiết:

CRC Fast Motor Flush làm sạch bên trong động cơ và chảo dầu gồm muội, chất két dính, rỉ sét và cặn dầu, bồ hóng trước khi tiến hành thay dầu. Do khoảng thời gian thay dầu dài hơn, sự tích tụ của cặn,…
Tiêu đề: crc-fast-motor-flush
Alt: crc-fast-motor-flush
Chú thích:
Định dạng: image/png
Mô tả:
Hotline Email