crc-throttle-body-air-intake-cleaner

crc-throttle-body-air-intake-cleaner

Chi tiết:

Sản phẩm đầu tiên được phát triển đặc biệt để làm sạch cảm biến lưu lượng không khí, được thiết kế với công nghệ Cozol tiên tiến. Theo thời gian, carbon, dầu bóng và kẹo cao su có thể tích tụ một cách…
Tiêu đề: crc-throttle-body-air-intake-cleaner
Alt: crc-throttle-body-air-intake-cleaner
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả:
Hotline Email