dow_corning_4-compound

dow_corning_4-compound

Chi tiết:

Mỡ cách điện Molykote 4 ELECTRICIAL INSULATING COMPOUND là loại mỡ có chứa thành phần là chất độn Silica trơ kết hợp với chất lỏng Silicon Polydimethyl có chọn lọc. CÁC TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH Độ bền…
Tiêu đề: dow_corning_4-compound
Alt: dow_corning_4-compound
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả:
Hotline Email