Molykote_4_2

molykote_4_2

Chi tiết:

Mỡ cách điện Molykote 4 ELECTRICIAL INSULATING COMPOUND là loại mỡ có chứa thành phần là chất độn Silica trơ kết hợp với chất lỏng Silicon Polydimethyl có chọn lọc. CÁC TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH Độ bền…
Tiêu đề: Molykote_4_2
Alt: molykote_4_2
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả:
Hotline Email