loctite-n-7000

loctite-n-7000

Chi tiết:

Loctite® N-7000™ Độ tinh khiết cao chống kẹt máy là hợp chất không kim loại, sự tinh khiết ở mức cao và đặc tính bôi trơn tuyệt vời. Cho lớp 1, 2, và 3 phần cứng máy điện. Kháng nhiệt độ đến 2400°F…
Tiêu đề: loctite-n-7000
Alt: loctite-n-7000
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email