wire-harnessing-solutions-for-the-automotive-industry

wire-harnessing-solutions-for-the-automotive-industry

Chi tiết:

tesa® 51608 là các băng keo phổ biến cho quấn dây điện trong khoang hành khách: dây điện đèn, máy lạnh, loa… dành cho các gara thi công và bảo dưỡng xe buýt, xe khách. tesa® 51608 giúp giảm tiếng ồn,…
Tiêu đề: wire-harnessing-solutions-for-the-automotive-industry
Alt: wire-harnessing-solutions-for-the-automotive-industry
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email