molykote-em-50l

molykote-em-50l

Chi tiết:

Molykote EM-50L là mỡ bôi trơn Phân hạng NLGI 1 dùng cho các bộ phận bằng nhựa, Mỡ bôi trơn gốc PAO với độ nhớt của dầu gốc là 1050 cSt ở 40ºC, chất làm dầy lithium, không có chất bôi trơn rắn. Mỡ bôi…
Tiêu đề: molykote-em-50l
Alt: molykote-em-50l
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email