tesa-8401-reactive-haf-mounting-tape-step4

tesa-8401-reactive-haf-mounting-tape-step4

Chi tiết:

tesa HAF® 8401 là băng keo dùng nhiệt kích hoạt tính chất kết dính, trên cơ sở kết hợp keo phenolic và cao su nitrile. Băng keo màu hổ phách hai mặt, không có lớp nền, được bảo vệ bởi một lớp giấy rất…
Tiêu đề: tesa-8401-reactive-haf-mounting-tape-step4
Alt: tesa-8401-reactive-haf-mounting-tape-step4
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email