molykote-d-321r-anti-friction-air-curing-coating-spray-400ml-front-ol

molykote-d-321r-anti-friction-air-curing-coating-spray-400ml-front-ol

Chi tiết:

MOLYKOTE D-321 R là chất bôi trơn dạng màng khô đóng rắn trong không khí đóng gói dạng chai xịt 400ml. Molykote D-321 R chứa đầy molypdenum disulfide và graphite khô không khí tạo thành lớp phủ chống…
Tiêu đề: molykote-d-321r-anti-friction-air-curing-coating-spray-400ml-front-ol
Alt: molykote-d-321r-anti-friction-air-curing-coating-spray-400ml-front-ol
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email