crc-food-grade-dry-lube-400ml

crc-food-grade-dry-lube-400ml

Chi tiết:

CRC Food Grade Dry Lube là chất bôi trơn dạng màng khô đa năng PTFE trắng, phân hạng thực phẩm, được bôi ướt và khô cứng lại thành màng mỏng vi mô bám dính trên bề mặt được bôi, không gây ra các vết…
Tiêu đề: crc-food-grade-dry-lube-400ml
Alt: crc-food-grade-dry-lube-400ml
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email