CRC Mass Air Flow Sensor Cleaner

crc-mass-air-flow-sensor-cleaner

Chi tiết:

Dầu vệ sinh cảm biến Mass Air Flow Sensor Cleaner là sản phẩm đặc biệt đầu tiên được sản xuất để làm sạch và bảo dưỡng cảm biến lưu lượng không khí/khí nạp. Được thiết kế bằng công nghệ Cozol® tiên…
Tiêu đề: CRC Mass Air Flow Sensor Cleaner
Alt: crc-mass-air-flow-sensor-cleaner
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email