easy-mix-rk-7300-structural-acrylic-adhesive-plastic

easy-mix-rk-7300-structural-acrylic-adhesive-plastic

Chi tiết:

Weicon Easy-Mix RK-7300 là loại keo acrylic khô nhanh, không chứa dung môi, gốc MMA (metyl metacrylat) dùng dán các loại nhựa có năng lượng bề mặt thấp. Weicon Easy-Mix RK-7300 có độ kết dính tuyệt…
Tiêu đề: easy-mix-rk-7300-structural-acrylic-adhesive-plastic
Alt: easy-mix-rk-7300-structural-acrylic-adhesive-plastic
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email