metal-fluid-solvent-free-care-protection-metals_Gastro_Bar_Zapfanlage

metal-fluid-solvent-free-care-protection-metals_gastro_bar_zapfanlage

Chi tiết:

Weicon Metal-Fluid là chất lỏng dạng nhũ tương chăm sóc và bảo vệ kim loại không chứa dung môi. Dễ sử dụng, làm sạch, bảo trì và bảo vệ các vật dụng kim loại trong nhà, văn phòng. WEICON Metal-Fluid…
Tiêu đề: metal-fluid-solvent-free-care-protection-metals_Gastro_Bar_Zapfanlage
Alt: metal-fluid-solvent-free-care-protection-metals_gastro_bar_zapfanlage
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email