crc-diesel-injector-cleaner

crc-diesel-injector-cleaner

Chi tiết:

CRC Diesel Injector Cleaner được thiết kế đặc biệt để làm sạch cặn bẩn khỏi kim phun, bộ chế hòa khí, hệ thống nạp, van, cổng và đường dẫn nhiên liệu trong động cơ diesel hiện đại và giữ cho chúng…
Tiêu đề: crc-diesel-injector-cleaner
Alt: crc-diesel-injector-cleaner
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả:
Hotline Email