tesa-4432-bang-keo-masking-tape-ban-cat

tesa-4432-bang-keo-masking-tape-ban-cat

Chi tiết:

tesa® 4432 là một băng keo che phủ đế giấy ổn định và một chất kết dính mạnh đặc biệt bền vững chịu đựng và dai. Do lớp đế giấy tesa® 4432 bền vững hù hợp như một vật liệu stencil cho phun cát lên…
Tiêu đề: tesa-4432-bang-keo-masking-tape-ban-cat
Alt: tesa-4432-bang-keo-masking-tape-ban-cat
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email