Mirka OS 383CV (Central Vacuum)

Mirka OS 383CV (Central Vacuum)
MIRKA® OS 383CV (Central Vacuum) được khuyên dùng cho các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như chất độn gỗ và thân má, hay sơn lót và chà nhám. Máy chà nhám quỹ đạo này có kích thước 70 x 198 mm được khuyên dùng cho các khu vực kích thước vừa và nhỏ. Quỹ đạo 3.0 mm đảm bảo bề mặt hoàn thiện tốt.

Chi tiết:

Các máy chà nhám quỹ đạo khí nén của Mirka được thiết kế tiện lợi để đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng và được cấu tạo từ những vật liệu tổng hợp được đúc công nghệ cao, chính xác, nhẹ mang lại…
Tiêu đề: Mirka OS 383CV (Central Vacuum)
Alt: Mirka OS 383CV (Central Vacuum)
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả: MIRKA® OS 383CV (Central Vacuum) được khuyên dùng cho các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như chất độn gỗ và thân má, hay sơn lót và chà nhám. Máy chà nhám quỹ đạo này có kích thước 70 x 198 mm được…
Hotline Email