Double_Girder_Gantry_Crane

double_girder_gantry_crane

Chi tiết:

Chất bôi trơn màng khô là một loại chất phủ chống ma sát bảo vệ các bề mặt khỏi sự ăn mòn (còn gọi là chất bôi trơn khô), khi còn ướt nó trông giống như sơn, sau khi khô sẽ tạo thành một lớp chất phủ…
Tiêu đề: Double_Girder_Gantry_Crane
Alt: double_girder_gantry_crane
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email