car-with-missing-lug-nuts

car-with-missing-lug-nuts

Chi tiết:

Chất lỏng khóa ren hoặc keo khóa ren là chất kết dính một thành phần, được tra vào các ren của ốc vít như ốc vít và bu lông để ngăn chặn sự nới lỏng, chống tự tháo, rò rỉ và ăn mòn. Hầu hết các công…
Tiêu đề: car-with-missing-lug-nuts
Alt: car-with-missing-lug-nuts
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả:
Hotline Email