Bôi trơn

Dầu/mỡ/bột/màng sơn bôi trơn, chống kẹt dính khớp cho các bộ phận chuyển động giữa kim loại với kim loại hoặc với nhựa

  • Bôi trơn thiết bị điện
  • Bôi trơn chống hóa chất ăn mòn
  • Bôi trơn máy thực phẩm

Hiển thị tất cả 16 kết quả