crc-clean-r-carb-heavy-duty-carburettor-and-choke

crc-clean-r-carb-heavy-duty-carburettor-and-choke

Chi tiết:

CRC Clean-R-Carb được thiết kế để tối ưu hóa hoạt động của bộ chế hòa khí và kiểm soát ô nhiễm. Là một chất làm sạch tại chỗ hiệu quả, loại bỏ các chất cặn, muội than, keo, keo vecni, sơn mài, nhựa,…
Tiêu đề: crc-clean-r-carb-heavy-duty-carburettor-and-choke
Alt: crc-clean-r-carb-heavy-duty-carburettor-and-choke
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả:
Hotline Email