general purpose

general-purpose

Chi tiết:

Lanotec GP Liquid Lanolin là chất thẩm thấu, ức chế ăn mòn, bôi trơn, và phục hồi kết hợp giữa lanolin tự nhiên với chất mang bay hơi để có thể dễ dàng sử dụng và tăng cường khả năng thẩm thấu. Thể…
Tiêu đề: general purpose
Alt: general-purpose
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả:
Hotline Email