MOLYKOTE 4 Electrical Insulating Compound

MOLYKOTE® 4 Electrical Insulating Compound

Chi tiết:

Mỡ cách điện Molykote 4 ELECTRICIAL INSULATING COMPOUND là loại mỡ có chứa thành phần là chất độn Silica trơ kết hợp với chất lỏng Silicon Polydimethyl có chọn lọc. CÁC TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH Độ bền…
Tiêu đề: MOLYKOTE 4 Electrical Insulating Compound
Alt: MOLYKOTE® 4 Electrical Insulating Compound
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả:
Hotline Email