molykote-55-oring grease

molykote-55-oring

Chi tiết:

Mỡ bôi trơn gốc silicone bôi trơn và làm kín các vòng đệm O-Ring và miếng đệm cao su. MOLYKOTE® 55 bền nhiệt và chống oxy hóa. Phân hạng NLGI Grade 2, độ nhớt của dầu gốc là 76 cSt ở 40 °C. Chất làm…
Tiêu đề: molykote-55-oring grease
Alt: molykote-55-oring
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email