crc-brakleen-non-flammable-heavy-duty-brake-parts-cleaner-550g

crc-brakleen-non-flammable-heavy-duty-brake-parts-cleaner-550g

Chi tiết:

Dung dịch tẩy dầu mỡ vệ sinh phanh không bắt cháy Dung dịch vệ sinh phanh, thắng CRC Brakleen NF (Non-Flammable) là chất tẩy rửa và làm sạch dầu mỡ hạng nặng, loại bỏ mỡ, dầu, dầu phanh, dầu truyền…
Tiêu đề: crc-brakleen-non-flammable-heavy-duty-brake-parts-cleaner-550g
Alt: crc-brakleen-non-flammable-heavy-duty-brake-parts-cleaner-550g
Chú thích:
Định dạng: image/webp
Mô tả:
Hotline Email