xy-lanh-o-to

xy-lanh-o-to

Chi tiết:

Bên ngoài vỏ xe ô tô thường có những ký hiệu như: 1.5, 2.0, hay 3.5, và chắc hẳn có rất ít người biết rằng đây là số chấm trên động cơ xe. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng đây là thể tích tổng các…
Tiêu đề: xy-lanh-o-to
Alt: xy-lanh-o-to
Chú thích:
Định dạng: image/jpeg
Mô tả:
Hotline Email